Všeobecné obchodní podmínky

Masáže v Benešově
Masáže v Benešově
Terapie duše a těla
Terapie duše a těla
Masáže lávovými kameny
Masáže lávovými kameny
Esoterické techniky
Esoterické techniky
Relaxace a uvolnění
Relaxace a uvolnění
Harmonizace těla i duše
Harmonizace těla i duše
Masáž obličeje lávovými kameny
Masáž obličeje lávovými kameny
Relaxační masáže
Relaxační masáže
Péče o duševní rovnováhu
Péče o duševní rovnováhu
Přírodní oleje
Přírodní oleje

Všeobecné obchodní podmínky studia Ivany Dvořákové, IČ 08848815.

 1. Základní ustanovení
 • Tyto všeobecné smluvní podmínky upravují právní závazkové vztahy mezi poskytovatelem - Ivanou Dvořákovou (dále jen provozovatel) IČ 08848815, v provozovně na adrese Hodějovského 1163, Benešov, a kupujícím poskytovaných služeb (dále jen zákazník).
 • Provozovatel poskytuje masážní služby (dále jen masáže) a duševní poradenství (dále jen terapie) na základě platného živnostenského oprávnění a dokladů osvědčujících odbornou způsobilost k vykonávaným činnostem.
 • Nákupem dárkového poukazu, dárkového certifikátu, nebo telefonickým objednáním konkrétního termínu masáže projevuje kupující i zákazník svůj souhlas s všeobecnými obchodními podmínkami provozovatele.

    2.    Objednávka služeb

 • Termín návštěvy

Termín návštěvy je třeba dohodnout a rezervovat předem telefonicky. Dohodnutý termín je závazná objednávka. Provozovatel na dohodnutý termín návštěvy zákazníkovi rezervuje příslušný čas.

 • Přeobjednání

Pokud se z vážných důvodů nemůžete v dohodnutém termínu na masáž/terapii dostavit, informujte o tom předem telefonicky, nejpozději však 24 hodin před zahájením masáže/terapie. Pozdější přeobjednání se považuje za absenci zákazníka.

    3.    Příchod

 • Předčasný příchod

Prostory studia nejsou přístupné v libovolnou dobu a ve studiu není čekárna. S ohledem na ostatní návštěvníky studia je možno přijít nejdříve 15 minut před dohodnutým termínem.

 • Pozdní příchod

Dostaví-li se zákazník max. 15 minut po dohodnutém termínu, proběhne masáž/terapie ve zkráceném rozsahu tak, že skončí v původně stanoveném čase. Pozdější příchod na masáž/terapii se považuje za absenci zákazníka.

    4.     Absence zákazníka

V případě nepřítomnosti nebo příchodu se zpožděním delším než 15 minut bude po zákazníkovi požadována úhrada hodnoty rezervované doby ve výši objednané masáže/terapie, případně bude rovnou odečtena z hodnoty certifikátu, poukazu nebo bonusu zdarma.

    5.    Odmítnutí masáže/terapie

Masáž/terapie může být odmítnuta v těchto případech:

 • zákazník se dostaví na masáž se zjevnými příznaky infekčních onemocnění
 • zákazník se dostaví v podnapilém stavu, nebo pod vlivem návykových látek
 • zákazník se dostaví na masáž se zdravotními problémy medicínského charakteru
 • zákazník se dostaví v nevyhovujícím hygienickém stavu
 • zákazník se během objednávání termínu vyjadřuje nepřístojným způsobem


    6.    Předčasné ukončení masáže/terapie 

Masáž/terapie může být předčasně ukončena, pokud se:

 • během masáže u zákazníka objeví zjevné příznaky infekčních onemocnění, 
 • u zákazníka objeví zjevné příznaky podnapilosti či návykových látek, 
 • během masáže u zákazníka objeví zjevné příznaky zdravotních problémů, nebo
 • bude zákazník přes opakovanou výzvu chovat nepřístojným způsobem

    7.     Doprovod a přístupnost

Zákazníka může doprovázet jako návštěvník max. jedna dospělá osoba. Studio není zařízeno na přítomnost dětí,  psů, osob na invalidním vozíku, osob s jinak omezenou schopností pohybu a orientace.  Je možné po dobu masáže/terapie uschovat kočárek, kolo i jiné objemné věci. 

    8.    Odchod ze studia

S ohledem na ostatní návštěvníky studia se očekává odchod každého zákazníka do 15-ti minut po skončení masáže.

   9.     Osobní věci a cennosti

Během celé masáže/terapie je z bezpečnostních důvodů studio uzamčeno. Provozovatel však za jakékoliv případné ztráty věcí klienta před masáží, během masáže i po masáži neručí.

   10.    Informovaný souhlas zákazníka

Informovaný souhlas dokládá potvrzení zákazníka, že jeho zdravotní stav vyhovuje k dané masáži a k souhlasu s masáží na základě skutečného zdravotního stavu potvrzeného zákazníkovi jeho lékařem/specialistou v oboru či potvrzení samotným zákazníkem, který s ohledem na svůj zdravotní stav i po položených dotazech na kontraindikace potvrdí jejich absenci a zvolí daný typ masáže. Zákazník je při první návštěvě dotázán na kontraindikace a další informace vedoucí k vyloučení zdravotních rizik a k volbě správné techniky masáže. Rozhodne-li se zákazník masáž podstoupit, dává tím jasně a svobodně najevo svůj informovaný souhlas s poučením o kontraindikacích.

    11.    Ceník masáží a duševního poradenství

Ceník je k nahlédnutí ve studiu a na webových stránkách provozovatele. Všechny ceny obsahují DPH vy výši 21%.

Cena je splatná v hotovosti, na místě setkání (jak za provedenou službu, tak i za celkový rezervovaný čas, když klient setkání ukončí předčasně). V případě využití služby "v nepřítomnosti na dálku", telefonicky či online, je cena splatná předem a služba je realizována po připsání částky na účet provozovatele. 

   12.    Reklamace služeb

Při reklamaci poskytovaných služeb musí zákazník bezodkladně a hodnověrným způsobem doložit, že předmět reklamace souvisí s konkrétním pochybením provozovatele. Reklamace se podává písemně na adresu provozovatele. V případě bezpředmětné reklamace budou náklady na její projednání vymáhány po zákazníkovi.

   13.    Závěrečná ustanovení

 • Bezpečnost práce a prevence rizik na pracovišti


  Vstupem do provozovny vyjadřuje zákazník souhlas se svou povinností dodržovat pravidla bezpečnosti práce a prevence rizik na pracovišti provozovatele a povinností dodržovat bezpečnostní pokyny obsluhujícího maséra.

 • Platnost a účinnost

Tyto všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost a účinnost dne 20.8.2020.

© 2020 MASÁŽE & PORADENSTVÍ. Hodějovského 1163, Benešov u Prahy, tel.: 728 935 148
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!